Ukrainian Russian English

Проектний цикл

Фінансування призначається для проектів, спрямованих на ширше використання відновлюваних джерел енергії (дивіться розділ «Критерії відповідності» для отримання докладнішої інформації про критерії відповідності Програми). Група технічних і фінансових експертів надає допомогу заявникам в оцінці їхніх проектів та в підготовці заявки на отримання кредиту.

Зацікавлені компанії мають заповнити долучений опитувальник, який можна отримати на цьому Інтернет-сайті, а тоді надіслати електронною поштою. Група з реалізації проведе попередній технічний аналіз компанії та запропонованого нею проекту. Якщо відповідність проекту встановленим критеріям буде підтверджено, то ЄБРР підпише Угоду про наміри з позичальником. Подальша оцінка включатиме більш поглиблене вивчення відповідності проекту технічним і екологічним критеріям.

Поглиблене вивчення відповідності технічним і екологічним критеріям включає наступні дії, але ними не обмежується:

  • остаточна перевірка відповідності встановленим вимогам;
  • технічний аналіз проекту, оцінка проектно-кошторисної документації, вибір обладнання, вивчення існуючих домовленостей з будівництва, розміщення контрактів, приєднання до мережі (якщо це є необхідним) та інші аспекти технологічної концепції;
  • комерційний аналіз, включаючи ліцензування й отримання дозволів, питання землекористування, приєднання до мережі, постачання електроенергії, домовленості з експлуатації та технічного обслуговування тощо;
  • оцінка зменшення викидів парникових газів;
  • розробка графіку впровадження проекту;
  • оцінка експлуатаційних або управлінських заходів, що мають вживатися компанією-заявником для забезпечення успішної реалізації та подальшої роботи енергетичного проекту;
  • оцінка дотримання позичальником вітчизняних стандартів стосовно захисту довкілля, а також санітарних норм і вимог безпеки, та підготовку рекомендацій щодо розв’язання проблем у сферах, де не забезпечується дотримання встановлених вимог;
  • підтвердження відповідності конкретним технічним критеріям (див. розділ «Критерії відповідності»);
  • фінансовий аналіз і аналіз ризиків;
  • інші дослідження.

Хоча кожний потенційний позичальник сам несе повну відповідальність за підготовку своєї пропозиції для ЄБРР та встановлення зв’язку з усіх питань стосовно проекту, група з реалізації допоможе компаніям-заявникам скласти фінансову заявку на ім’я ЄБРР.

На підставі дослідження, виконаного в рамках ретельного вивчення відповідності технічним і екологічним критеріям, а також своїх власних розрахунків, ЄБРР прийме остаточне рішення про умови надання кредиту.