Ukrainian Russian English

Критерії відповідності

Для того, щоб отримати право на отримання кредиту в рамках USELF, компанії та проекти мають відповідати певним інституційним, фінансовим і технічним критеріям.

Критерії, яким повинні відповідати компанії

Для включення до Програми компанії мають відповідати наступним критеріям:
перебувати у приватній власності, бути зареєстрованими та працювати в Україні,

 • працювати у відповідності з законодавством, що регламентує питання захисту довкілля й охорони здоров’я, та
 • не займатися діяльністю, включеної до переліку винятків ЄБРР (тютюн, алкоголь тощо).

Компанії, що подають заявку на фінансування за Програмою, мають відповідати наступним критеріям:

 • Існуючі підприємства повинні мати документально підтверджену фінансову та кредитну історію, що включає фінансову звітність у відповідності з місцевими стандартами звітності.
  Нові енергетичні проекти оцінюватимуться на підставі ретельного вивчення технічних і ринкових умов та задовільних фінансових прогнозів.
 • Підприємства повинні мати добру репутацію та практику корпоративного управління, що включає задовільну історію відносин із банківськими структурами.
 • Підприємства повинні мати бажання запровадити Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності (МСФЗ) до своєї системи звітності (якщо їх ще не запроваджено) впродовж розумних часових рамок після підписання кредитних угод (до двох років).
 • Підприємства повинні мати надійну управлінську й організаційну структуру.
 • Підприємства повинні мати надійну фінансову структуру (включаючи достатні активи для участі в Програмі).

Критерії, яким повинні відповідати проекти

Проекти мають відповідати наступним загальним критеріям:

 • заміщати електроенергію, що виробляється з використанням традиційних джерел енергії;
 • забезпечувати істотне зниження викидів парникових газів;
 • використовувати технології, що вже себе зарекомендували;
 • бути фінансово життєздатними
 • відповідати вимогам Банку щодо закупівель і захисту довкілля.

Проекти також мають відповідати вимогам, установленим ЄБРР, національними органами та Європейським Союзом, що регламентують питання охорони здоров’я та безпеки, а особливо (але ними не обмежуючись) вимогам Директиви «Природне середовище», що регламентує вплив певних державних і приватних проектів на довкілля.